ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
ตัวอย่าผลงาน


ตัวอย่างผลงานวิจัย


Research in Biomedical Engineering

                
       อุณหภูมิในลูกตาขณะผ่าตัด                                 แรงในกล้ามเนื้อ ขณะยกขา
                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Research in Agriculture

                     
                   การไหลเวียนอากาศในโรงเรือน                           การเสียรูปของโครงสร้างโรงเรือน
                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Research in Fluid Dynamicsคลื่น Shock ที่ความเร็วเหนือเสียง 10 เท่า
                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          

Research in Solid Mechanics

                                    
                       การทำนายรอยร้าว                             Photoelasticity             Finite Element Method

กลับขึ้นด้่านบน

Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links