ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
รางวัล/สิทธิบัตร

รายชื่อหนังสือ


              รางวัล

1. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น (ประเภทกลุ่ม) ประจำปี พ.ศ. 2550 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

2. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น (ประเภทกลุ่ม) ประจำปี พ.ศ. 2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

             สิทธิบัตร

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 71799 สิ่งประดิษฐ์ " รถสามล้อสกายแล็บ "

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 0902002564 ผลิตภัณฑ์ "โรงเรือนเพาะปลูกพืช"

Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links